Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Loại khác
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 10:06 28/05/18
73 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 ), lúc 17:44 Hôm nay
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 15:17 07/08/19
3 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 ), lúc 17:44 Hôm nay
Bình Bông Có Lẽ Hiếm Bình Bông Có Lẽ Hiếm
Trần Minh Đông đăng lúc 11:07 14/04/19
21 phản hồi, lần cuối bởi Trần Minh Đông lúc 17:43 Hôm nay
Trần Minh Đông  (28 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 11:07 14/04/19
21 phản hồi, lần cuối bởi Trần Minh Đông  (28 ), lúc 17:43 Hôm nay
2 ống nhổ đồng ten đẹp 2 ống nhổ đồng ten đẹp
TRUONG H D BAO đăng lúc 08:00 Hôm nay
1 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 15:11 Hôm nay
TRUONG H D BAO  (43 )
tại Bình Dương
đăng lúc 08:00 Hôm nay
1 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (43 ), lúc 15:11 Hôm nay
Ly khủng Ly khủng
Đồ đồng minh châm đăng lúc 21:40 Hôm qua
3 phản hồi, lần cuối bởi Đồ đồng minh châm lúc 14:37 Hôm nay
đăng lúc 21:40 Hôm qua
3 phản hồi, lần cuối bởi Đồ đồng minh châm  (1 ), lúc 14:37 Hôm nay
Gốm Quảng Đức Tk 17 Gốm Quảng Đức Tk 17
Thanh Duy đăng lúc 19:29 25/06/19
13 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 13:24 Hôm nay
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 19:29 25/06/19
13 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 13:24 Hôm nay
Nguyễn Quân  (87 )
tại Hà Nội
đăng lúc 22:08 10/04/18
29 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Quân  (87 ), lúc 11:52 Hôm nay
Tam sơn bình phong cẩn Tam sơn bình phong cẩn
Đặng Mai Phúc (An Nam) đăng lúc 21:50 Hôm qua
1 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Mai Phúc (An Nam) lúc 10:40 Hôm nay
Đặng Mai Phúc (An Nam)  (8 )
tại Vĩnh Long
đăng lúc 21:50 Hôm qua
1 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Mai Phúc (An Nam)  (8 ), lúc 10:40 Hôm nay
Lacquer antiquer. Lacquer antiquer.
lê đình thuận đăng lúc 09:10 25/12/17
46 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 09:12 Hôm nay
lê đình thuận  (16 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 09:10 25/12/17
46 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (16 ), lúc 09:12 Hôm nay
Giao lưu 3 ông (Phước Lộc Thọ )!!! Giao lưu 3 ông (Phước Lộc Thọ )!!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 12:53 13/07/19
6 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 09:11 Hôm nay
NGỌC HIẾU  (103 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 12:53 13/07/19
6 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (16 ), lúc 09:11 Hôm nay
ÔNG THỌ - Gốm Biên Hòa ÔNG THỌ - Gốm Biên Hòa
NGUYEN MY THIEN đăng lúc 09:09 07/08/19
7 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN lúc 09:08 Hôm nay
NGUYEN MY THIEN  (0 )
tại Đồng Nai
đăng lúc 09:09 07/08/19
7 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN  (0 ), lúc 09:08 Hôm nay
GL Ấm gốm GL Ấm gốm
NGUYEN MY THIEN đăng lúc 08:48 13/08/19
3 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN lúc 09:07 Hôm nay
NGUYEN MY THIEN  (0 )
tại Đồng Nai
đăng lúc 08:48 13/08/19
3 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN  (0 ), lúc 09:07 Hôm nay
GL gốm NAM BỘ GL gốm NAM BỘ
NGUYEN MY THIEN đăng lúc 10:28 15/01/19
10 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN lúc 09:07 Hôm nay
NGUYEN MY THIEN  (0 )
tại Đồng Nai
đăng lúc 10:28 15/01/19
10 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN  (0 ), lúc 09:07 Hôm nay
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:59 27/07/19
1 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 ), lúc 08:06 Hôm nay
Mùa thu trên Bạch mã sơn !!! Mùa thu trên Bạch mã sơn !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 10:45 02/06/19
9 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 04:51 Hôm nay
NGỌC HIẾU  (103 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:45 02/06/19
9 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 04:51 Hôm nay
Kính phố xem vui !!! Kính phố xem vui !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 12:43 13/07/19
24 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 04:51 Hôm nay
NGỌC HIẾU  (103 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 12:43 13/07/19
24 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 04:51 Hôm nay
Kỷ đồng cổ tuyệt đẹp ít gặp Kỷ đồng cổ tuyệt đẹp ít gặp
TRUONG H D BAO đăng lúc 19:18 12/08/19
3 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 22:01 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (43 )
tại Bình Dương
đăng lúc 19:18 12/08/19
3 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (43 ), lúc 22:01 Hôm qua
Bộ ô trầu đồng xưa Bộ ô trầu đồng xưa
TRUONG H D BAO đăng lúc 08:38 17/06/19
5 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 22:00 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (43 )
tại Bình Dương
đăng lúc 08:38 17/06/19
5 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (43 ), lúc 22:00 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (43 )
tại Bình Dương
đăng lúc 21:57 Hôm qua
Cặp bình tứ linh Cặp bình tứ linh
Đồ đồng minh châm đăng lúc 21:38 Hôm qua
1 phản hồi, lần cuối bởi Đồ đồng minh châm lúc 21:38 Hôm qua
đăng lúc 21:38 Hôm qua
1 phản hồi, lần cuối bởi Đồ đồng minh châm  (1 ), lúc 21:38 Hôm qua
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 19:02 06/04/19
114 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 20:43 Hôm qua
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 12:34 26/03/19
119 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 20:42 Hôm qua
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 16:32 24/04/19
94 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 20:42 Hôm qua
Lehong1970@gmail.com  (0 )
tại
đăng lúc 19:12 Hôm qua
2 phản hồi, lần cuối bởi Lehong1970@gmail.com  (0 ), lúc 19:19 Hôm qua
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 09:42 31/07/19
5 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 ), lúc 17:53 Hôm qua
ĐƯỜNG PHONG 唐风  (0 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 14:37 12/06/19
6 phản hồi, lần cuối bởi ĐƯỜNG PHONG 唐风  (0 ), lúc 16:39 Hôm qua
Giao lưu dầm trà đẹp !!! Giao lưu dầm trà đẹp !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 12:58 06/08/19
3 phản hồi, lần cuối bởi Tràng An lúc 15:00 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (103 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 12:58 06/08/19
3 phản hồi, lần cuối bởi Tràng An  (26 ), lúc 15:00 Hôm qua
Giao lưu ấm trà pháp lam .!!! Giao lưu ấm trà pháp lam .!!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 12:44 18/07/19
5 phản hồi, lần cuối bởi Tràng An lúc 15:00 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (103 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 12:44 18/07/19
5 phản hồi, lần cuối bởi Tràng An  (26 ), lúc 15:00 Hôm qua
Bình hoa treo tường Bình hoa treo tường
Đồ đồng minh châm đăng lúc 13:27 Hôm qua
1 phản hồi, lần cuối bởi Đồ đồng minh châm lúc 13:27 Hôm qua
đăng lúc 13:27 Hôm qua
1 phản hồi, lần cuối bởi Đồ đồng minh châm  (1 ), lúc 13:27 Hôm qua
Đĩa đám cưới chuột Đĩa đám cưới chuột
Đồ đồng minh châm đăng lúc 21:24 15/08/19
3 phản hồi, lần cuối bởi Đồ đồng minh châm lúc 13:18 Hôm qua
đăng lúc 21:24 15/08/19
3 phản hồi, lần cuối bởi Đồ đồng minh châm  (1 ), lúc 13:18 Hôm qua
GL bộ ST GL bộ ST
Nguyen thang-SĐ đăng lúc 15:47 05/08/19
3 phản hồi, lần cuối bởi Nguyen thang-SĐ lúc 10:37 Hôm qua
Nguyen thang-SĐ  (7 )
tại Hải Dương
đăng lúc 15:47 05/08/19
3 phản hồi, lần cuối bởi Nguyen thang-SĐ  (7 ), lúc 10:37 Hôm qua
GL gốm NAM BỘ GL gốm NAM BỘ
NGUYEN MY THIEN đăng lúc 15:42 01/08/19
9 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN lúc 08:18 Hôm qua
NGUYEN MY THIEN  (0 )
tại Đồng Nai
đăng lúc 15:42 01/08/19
9 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN  (0 ), lúc 08:18 Hôm qua
300K Bình Tàu Màu Hàng Cũ 300K Bình Tàu Màu Hàng Cũ
Nguyễn Thị Ngọc Kiều đăng lúc 10:24 14/08/19
1 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 08:14 Hôm qua
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 10:24 14/08/19
1 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 08:14 Hôm qua
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:54 27/07/19
3 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 08:13 Hôm qua
Giao lưu dầm trà !!! Giao lưu dầm trà !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 09:30 10/06/19
5 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 08:12 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (103 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 09:30 10/06/19
5 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 08:12 Hôm qua
Chén Tham Thì Thâm Chén Tham Thì Thâm
Duy Quang đăng lúc 18:24 31/01/19
68 phản hồi, lần cuối bởi Duy Quang lúc 06:35 Hôm qua
Duy Quang  (177 )
tại Hà Nội
đăng lúc 18:24 31/01/19
68 phản hồi, lần cuối bởi Duy Quang  (177 ), lúc 06:35 Hôm qua
Bộ ấm chén bách hoa Bộ ấm chén bách hoa
Đồ đồng minh châm đăng lúc 20:05 15/08/19
1 phản hồi, lần cuối bởi Đồ đồng minh châm lúc 20:05 15/08/19
đăng lúc 20:05 15/08/19
1 phản hồi, lần cuối bởi Đồ đồng minh châm  (1 ), lúc 20:05 15/08/19
Chung Chí Phát  (98 )
tại Nam Định
đăng lúc 17:57 10/08/19
3 phản hồi, lần cuối bởi Chung Chí Phát  (98 ), lúc 16:24 15/08/19
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 16:07 15/08/19
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:56 27/07/19
1 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 ), lúc 10:06 15/08/19
Giao lưu ấm trà mini xinh !!! Giao lưu ấm trà mini xinh !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 10:29 29/04/19
10 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều lúc 10:05 15/08/19
NGỌC HIẾU  (103 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:29 29/04/19
10 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 ), lúc 10:05 15/08/19
NGỌC HIẾU  (103 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 09:15 02/05/19
6 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 ), lúc 10:04 15/08/19
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 18:05 29/06/19
7 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 ), lúc 10:04 15/08/19
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 19:48 19/02/19
22 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 ), lúc 10:04 15/08/19
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 18:24 13/08/19
1 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (5 ), lúc 10:01 15/08/19
  1   2   3   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,
 
Cổ vật gốm sứ
Đồ gỗ
Đồng hồ
Tiền xu - đồ kim loại
Giám định
Gốm sứ
Đồ xưa
Đá quý
Cổ vật loại khác