Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Loại khác
Giao lưu bình tách trà !!! Giao lưu bình tách trà !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 10:05 25/11/20
1 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 10:42 Hôm nay
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:05 25/11/20
1 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (36 ), lúc 10:42 Hôm nay
Giao lưu bộ ấm rượu ngũ sắc !!! Giao lưu bộ ấm rượu ngũ sắc !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 10:13 20/11/20
2 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 10:41 Hôm nay
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:13 20/11/20
2 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (36 ), lúc 10:41 Hôm nay
Giao lưu lộc bình mẫu đơn công !!! Giao lưu lộc bình mẫu đơn công !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 11:12 14/01/21
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 10:41 Hôm nay
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:12 14/01/21
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (36 ), lúc 10:41 Hôm nay
Dĩa men lam Dĩa men lam
Long long đăng lúc 10:38 03/01/21
6 phản hồi, lần cuối bởi Long long lúc 01:50 Hôm nay
Long long  (0 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 10:38 03/01/21
6 phản hồi, lần cuối bởi Long long  (0 ), lúc 01:50 Hôm nay
Cặp chóe Cúc dây Cặp chóe Cúc dây
Long long đăng lúc 10:52 03/01/21
17 phản hồi, lần cuối bởi Long long lúc 01:50 Hôm nay
Long long  (0 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 10:52 03/01/21
17 phản hồi, lần cuối bởi Long long  (0 ), lúc 01:50 Hôm nay
Tượng Bồ Tát Tượng Bồ Tát
Long long đăng lúc 12:50 05/01/21
16 phản hồi, lần cuối bởi Long long lúc 01:50 Hôm nay
Long long  (0 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 12:50 05/01/21
16 phản hồi, lần cuối bởi Long long  (0 ), lúc 01:50 Hôm nay
Giao lưu tượng xưa !!! (Đã bán) Giao lưu tượng xưa !!! (Đã bán)
NGỌC HIẾU đăng lúc 10:15 19/11/20
1 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 21:49 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:15 19/11/20
1 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (36 ), lúc 21:49 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:39 06/11/20
2 phản hồi, lần cuối bởi NGỌC HIẾU  (109 ), lúc 21:48 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:15 23/02/21
1 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 12:02 Hôm qua
GL Ấm gốm GL Ấm gốm
NGUYEN MY THIEN đăng lúc 08:48 13/08/19
108 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN lúc 10:18 Hôm qua
NGUYEN MY THIEN  (0 )
tại Đồng Nai
đăng lúc 08:48 13/08/19
108 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN  (0 ), lúc 10:18 Hôm qua
GL bình gốm GL bình gốm
NGUYEN MY THIEN đăng lúc 09:18 23/06/20
76 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN lúc 10:18 Hôm qua
NGUYEN MY THIEN  (0 )
tại Đồng Nai
đăng lúc 09:18 23/06/20
76 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN  (0 ), lúc 10:18 Hôm qua
Giao lưu tượng cá xưa !!! Giao lưu tượng cá xưa !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 10:06 04/12/20
4 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 13:46 24/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:06 04/12/20
4 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (36 ), lúc 13:46 24/02/21
Giao Lưu giỏ hoa !!! Giao Lưu giỏ hoa !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 09:49 12/09/20
5 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 13:45 24/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 09:49 12/09/20
5 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (36 ), lúc 13:45 24/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 21:10 16/06/19
14 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (36 ), lúc 13:45 24/02/21
Giao lưu bình hoa pháp lam.!!! (Đã bán) Giao lưu bình hoa pháp lam.!!! (Đã bán)
NGỌC HIẾU đăng lúc 09:34 18/11/20
1 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 13:32 23/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 09:34 18/11/20
1 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (36 ), lúc 13:32 23/02/21
Giao lưu chén long phụng !!! (Đã bán) Giao lưu chén long phụng !!! (Đã bán)
NGỌC HIẾU đăng lúc 10:17 09/10/20
2 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 13:30 23/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:17 09/10/20
2 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (36 ), lúc 13:30 23/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:19 23/02/21
2 chiếc móng ngựa 2 chiếc móng ngựa
BAO87 đăng lúc 12:54 11/10/19
29 phản hồi, lần cuối bởi BAO87 lúc 11:00 23/02/21
BAO87  (30 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 12:54 11/10/19
29 phản hồi, lần cuối bởi BAO87  (30 ), lúc 11:00 23/02/21
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 11:17 12/01/21
8 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 12:16 22/02/21
Giao lưu Chan đi cao 32 cm y như hình Giao lưu Chan đi cao 32 cm y như hình
Lê Hoàng đăng lúc 11:22 12/01/21
8 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng lúc 12:15 22/02/21
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 11:22 12/01/21
8 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 12:15 22/02/21
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 11:15 12/01/21
8 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 12:15 22/02/21
Giao lưu cái đĩa ngang 49cm nặng 8 kg Giao lưu cái đĩa ngang 49cm nặng 8 kg
Lê Hoàng đăng lúc 07:21 25/01/21
6 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng lúc 12:15 22/02/21
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 07:21 25/01/21
6 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 12:15 22/02/21
giao lưu xâu chuỗi bằng đá y như hình giao lưu xâu chuỗi bằng đá y như hình
Lê Hoàng đăng lúc 16:28 31/01/21
4 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng lúc 12:15 22/02/21
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 16:28 31/01/21
4 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 12:15 22/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:39 22/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:33 22/02/21
Cặp Bình vẽ sen Cặp Bình vẽ sen
Long long đăng lúc 20:09 17/02/21
1 phản hồi, lần cuối bởi Long long lúc 12:10 21/02/21
Long long  (0 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 20:09 17/02/21
1 phản hồi, lần cuối bởi Long long  (0 ), lúc 12:10 21/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:29 21/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:25 21/02/21
Nguyen van Thanh  (29 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 13:27 11/12/19
18 phản hồi, lần cuối bởi Nguyen van Thanh  (29 ), lúc 16:47 20/02/21
Giao lưu bát cánh sen !!! Giao lưu bát cánh sen !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 10:08 23/11/20
4 phản hồi, lần cuối bởi Quỳnh Anh lúc 15:01 20/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:08 23/11/20
4 phản hồi, lần cuối bởi Quỳnh Anh  (2 ), lúc 15:01 20/02/21
Hộp sành ngũ sắc vẽ tích ( Hoa sen) !!! Hộp sành ngũ sắc vẽ tích ( Hoa sen) !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 10:44 19/12/20
5 phản hồi, lần cuối bởi Quỳnh Anh lúc 15:01 20/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:44 19/12/20
5 phản hồi, lần cuối bởi Quỳnh Anh  (2 ), lúc 15:01 20/02/21
Giao Lưu hủ trà xưa !!! (Đã bán) Giao Lưu hủ trà xưa !!! (Đã bán)
NGỌC HIẾU đăng lúc 11:40 20/02/21
1 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Nhan Le lúc 14:36 20/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:40 20/02/21
1 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Nhan Le  (0 ), lúc 14:36 20/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:37 20/02/21
BÙI QUANG - Nam Định  (126 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:47 05/02/21
1 phản hồi, lần cuối bởi BÙI QUANG - Nam Định  (126 ), lúc 07:11 20/02/21
BÙI QUANG - Nam Định  (126 )
tại Nam Định
đăng lúc 15:44 17/02/21
1 phản hồi, lần cuối bởi BÙI QUANG - Nam Định  (126 ), lúc 07:11 20/02/21
Kiếm cổ Kiếm cổ
Bomvn đăng lúc 19:23 19/02/21
Bomvn  (0 )
tại
đăng lúc 19:23 19/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 14:07 04/02/21
6 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 16:36 19/02/21
Mẫu tữ du xuân! Mẫu tữ du xuân!
lê đình thuận đăng lúc 08:00 05/10/17
56 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 16:33 19/02/21
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:00 05/10/17
56 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 16:33 19/02/21
Cặp dĩa cảnh Japan (có ship cod). 300k/2 Cặp dĩa cảnh Japan (có ship cod). 300k/2
THẢO LX đăng lúc 01:05 17/01/21
7 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 13:19 19/02/21
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 01:05 17/01/21
7 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 13:19 19/02/21
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 12:54 30/01/21
5 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 13:18 19/02/21
Tranh hoa khô ép. Japan (300k bao ship) Tranh hoa khô ép. Japan (300k bao ship)
THẢO LX đăng lúc 15:56 15/02/21
1 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 13:18 19/02/21
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 15:56 15/02/21
1 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 13:18 19/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:38 19/02/21
NGỌC HIẾU  (109 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:20 18/02/21
GL - Gốm Bình Dân GL - Gốm Bình Dân
NGUYEN MY THIEN đăng lúc 13:57 27/06/19
59 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN lúc 10:12 18/02/21
NGUYEN MY THIEN  (0 )
tại Đồng Nai
đăng lúc 13:57 27/06/19
59 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN  (0 ), lúc 10:12 18/02/21
Long long  (0 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 20:11 17/02/21
Long long  (0 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 20:10 17/02/21
  1   2   3   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,
 
Cổ vật gốm sứ
Đồ gỗ
Đồng hồ
Tiền xu - đồ kim loại
Giám định
Gốm sứ
Đồ xưa
Đá quý
Cổ vật loại khác