Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Thanh (TQ)
Chung Chí Phát  (98 )
tại Nam Định
đăng lúc 19:07 25/01/19
24 phản hồi, lần cuối bởi Chung Chí Phát  (98 ), lúc 16:10 Hôm nay
VÕ TẤN LỰC  (113 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 08:10 29/08/18
29 phản hồi, lần cuối bởi PHAM THỊ QUYÊN sđt: 0919 452 049  (67 ), lúc 14:36 Hôm nay
Đôi Chóe Tàu Vẽ Tơ Tóc Đôi Chóe Tàu Vẽ Tơ Tóc
Nguyễn Thị Ngọc Kiều đăng lúc 20:53 15/09/18
54 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 14:01 Hôm nay
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 20:53 15/09/18
54 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 14:01 Hôm nay
Chén phượng lành đẹp. Chén phượng lành đẹp.
Đặng Trần đăng lúc 10:54 31/03/19
9 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 13:59 Hôm nay
Đặng Trần  (52 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 10:54 31/03/19
9 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 13:59 Hôm nay
Lọ dáng đùi dế Ung Chính. Lọ dáng đùi dế Ung Chính.
Đặng Trần đăng lúc 11:00 14/03/19
23 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 13:58 Hôm nay
Đặng Trần  (52 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 11:00 14/03/19
23 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 13:58 Hôm nay
Nguyễn Vũ Hùng  (30 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 12:22 29/04/19
4 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Vũ Hùng  (30 ), lúc 13:56 Hôm nay
Nguyễn Vũ Hùng  (30 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 22:58 20/12/18
17 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Vũ Hùng  (30 ), lúc 13:54 Hôm nay
Nguyễn Quân  (87 )
tại Hà Nội
đăng lúc 21:08 06/11/17
2 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Quân  (87 ), lúc 13:29 Hôm nay
Nguyễn Quân  (87 )
tại Hà Nội
đăng lúc 17:26 12/03/18
19 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Quân  (87 ), lúc 13:28 Hôm nay
Đĩa giỏ hoa Khang Hy. Đĩa giỏ hoa Khang Hy.
Đặng Trần đăng lúc 10:59 31/03/19
14 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 11:17 Hôm nay
Đặng Trần  (52 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 10:59 31/03/19
14 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 11:17 Hôm nay
gl nhạo ngũ sắc hiệu càng long. gl nhạo ngũ sắc hiệu càng long.
ĐƯỜNG PHONG đăng lúc 18:41 13/05/19
6 phản hồi, lần cuối bởi ĐƯỜNG PHONG lúc 10:15 Hôm nay
ĐƯỜNG PHONG  (0 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 18:41 13/05/19
6 phản hồi, lần cuối bởi ĐƯỜNG PHONG  (0 ), lúc 10:15 Hôm nay
hthang  (102 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 18:11 14/04/19
8 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (102 ), lúc 08:24 Hôm nay
Trần Minh Đông  (28 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 12:26 30/10/18
34 phản hồi, lần cuối bởi Trần Minh Đông  (28 ), lúc 07:32 Hôm nay
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:28 14/09/18
59 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 ), lúc 07:31 Hôm nay
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 16:44 24/09/18
68 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 ), lúc 19:36 Hôm qua
Hà My  (64 )
tại Hà Nội
đăng lúc 06:37 22/05/19
4 phản hồi, lần cuối bởi Hà My  (64 ), lúc 15:44 Hôm qua
ĐƯỜNG PHONG  (0 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 15:03 Hôm qua
ĐƯỜNG PHONG  (0 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 10:31 17/05/19
4 phản hồi, lần cuối bởi ĐƯỜNG PHONG  (0 ), lúc 14:11 Hôm qua
Trần Minh Đông  (28 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 10:29 11/02/19
29 phản hồi, lần cuối bởi Trần Minh Đông  (28 ), lúc 13:11 Hôm qua
ĐƯỜNG PHONG  (0 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 10:41 17/05/19
3 phản hồi, lần cuối bởi ĐƯỜNG PHONG  (0 ), lúc 11:59 Hôm qua
Trần Minh Đông  (28 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 18:14 26/03/19
14 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 11:29 Hôm qua
Độc bình rồng chầu.. Độc bình rồng chầu..
Đồ đồng minh châm đăng lúc 09:01 Hôm qua
1 phản hồi, lần cuối bởi Đồ đồng minh châm lúc 09:01 Hôm qua
đăng lúc 09:01 Hôm qua
1 phản hồi, lần cuối bởi Đồ đồng minh châm  (1 ), lúc 09:01 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (99 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 14:18 07/10/17
109 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (16 ), lúc 07:16 Hôm qua
hthang  (102 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 06:26 Hôm qua
hthang  (102 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 06:24 Hôm qua
hthang  (102 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 06:23 Hôm qua
Nguyễn Gia Phú  (16 )
tại Vĩnh Long
đăng lúc 21:00 22/05/19
ĐƯỜNG PHONG  (0 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 18:34 22/05/19
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 22:26 08/10/18
50 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 ), lúc 16:13 22/05/19
Nguyễn Vũ Hùng  (30 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 20:27 03/12/18
17 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Vũ Hùng  (30 ), lúc 14:59 22/05/19
canlong mau canlong mau
thuan nguyen đăng lúc 11:58 22/05/19
2 phản hồi, lần cuối bởi NGỌC HIẾU lúc 12:32 22/05/19
thuan nguyen  (0 )
tại Hải ngoại
đăng lúc 11:58 22/05/19
2 phản hồi, lần cuối bởi NGỌC HIẾU  (99 ), lúc 12:32 22/05/19
long ẩn rạn du lộ long ẩn rạn du lộ
Trương Hùng Vũ đăng lúc 12:24 04/04/19
19 phản hồi, lần cuối bởi Trương Hùng Vũ lúc 11:25 22/05/19
Trương Hùng Vũ  (0 )
tại Kiên Giang
đăng lúc 12:24 04/04/19
19 phản hồi, lần cuối bởi Trương Hùng Vũ  (0 ), lúc 11:25 22/05/19
Đồ Trà Ung Chính Đồ Trà Ung Chính
Thanh Duy đăng lúc 07:49 14/05/19
4 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 08:15 22/05/19
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 07:49 14/05/19
4 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 08:15 22/05/19
Sơn Thuỷ 60cm Sơn Thuỷ 60cm
Thanh Duy đăng lúc 14:48 07/05/19
4 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 08:14 22/05/19
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 14:48 07/05/19
4 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 08:14 22/05/19
Lọ Tùng Lộc Lọ Tùng Lộc
Thanh Duy đăng lúc 07:32 06/05/19
4 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 08:14 22/05/19
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 07:32 06/05/19
4 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 08:14 22/05/19
Còn bộ nào đẹp hơn không Còn bộ nào đẹp hơn không
hthang đăng lúc 20:48 27/04/19
6 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 17:49 21/05/19
hthang  (102 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 20:48 27/04/19
6 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (102 ), lúc 17:49 21/05/19
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 16:06 21/05/19
ĐƯỜNG PHONG  (0 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 09:56 21/05/19
Cặp tiên đồng phủ vàng phật sơn cũ Cặp tiên đồng phủ vàng phật sơn cũ
hthang đăng lúc 09:10 20/03/19
6 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 20:30 20/05/19
hthang  (102 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 09:10 20/03/19
6 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (102 ), lúc 20:30 20/05/19
Bộ ly đĩa trà Ung Chính. Bộ ly đĩa trà Ung Chính.
Đặng Trần đăng lúc 20:13 08/07/18
70 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần lúc 19:35 20/05/19
Đặng Trần  (52 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 20:13 08/07/18
70 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần  (52 ), lúc 19:35 20/05/19
Cặp chén Minh nhỏ xinh. Cặp chén Minh nhỏ xinh.
Đặng Trần đăng lúc 08:28 28/05/18
51 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần lúc 19:21 20/05/19
Đặng Trần  (52 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 08:28 28/05/18
51 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần  (52 ), lúc 19:21 20/05/19
Bình vuông tứ kiệt Bình vuông tứ kiệt
Lê Thành Quang đăng lúc 19:59 05/05/19
3 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thành Quang lúc 17:44 20/05/19
Lê Thành Quang  (10 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 19:59 05/05/19
3 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thành Quang  (10 ), lúc 17:44 20/05/19
Ông Thọ Ông Thọ
Thanh Duy đăng lúc 08:57 05/05/19
3 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 16:10 20/05/19
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:57 05/05/19
3 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 16:10 20/05/19
Đồ Trà Bạch Định Đồ Trà Bạch Định
Thanh Duy đăng lúc 14:20 02/05/19
5 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 16:10 20/05/19
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 14:20 02/05/19
5 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 16:10 20/05/19
Đồ Rượu Bạch Định Đồ Rượu Bạch Định
Thanh Duy đăng lúc 11:16 02/05/19
5 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 16:10 20/05/19
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 11:16 02/05/19
5 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 16:10 20/05/19
ĐƯỜNG PHONG  (0 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 15:44 20/05/19
hthang  (102 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 15:12 20/05/19
  1   2   3   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,
 
Cổ vật gốm sứ
Đồ gỗ
Đồng hồ
Tiền xu - đồ kim loại
Giám định
Gốm sứ
Đồ xưa
Đá quý
Cổ vật loại khác