Thành viên đã xác thực (16)
Lê Phương Long (9 )
TUY KHÔNG PHẢI LÀ SỐ 1 NHƯNG LÀ DUY NHẤT
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 92192
Tham gia từ: 21/08/2012
Điện thoại: 0912667203
Địa chỉ: Huế, Việt Nam
Tỉnh thành: Thừa Thiên Huế

Bạn hàng xóm (47)