Thành viên tích cực xây dựng Phố (72)
Chung Chí Phát (98 )
Phát Đàn -Nam Định
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 60907
Tham gia từ: 22/04/2011
Điện thoại: 0912615738
Địa chỉ: Thành phố Nam định
Tỉnh thành: Nam Định

Bạn hàng xóm (216)