Thành viên đã xác thực (22)
Nguyễn Minh Tuấn (37 )
uy tín như vàng
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 57942
Tham gia từ: 02/03/2011
Điện thoại: 0979059532
Địa chỉ: 11 đường liên khu 1.6 phường bình trị đông quận bình tân
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (103)