Thành viên đã xác thực (43)
Chu Phượng (72 )
Có 1 niềm đam mê bất tận với cổ vật ..............
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 45866
Tham gia từ: 03/02/2010
Điện thoại: 0982887868
Địa chỉ: 30 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (156)