Thành viên đã xác thực (13)
Bác Sỹ Nguyễn xuân Hoàng (13 )
Sưu tầm cổ vật, một niềm đam mê.
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 45268
Tham gia từ: 04/01/2010
Điện thoại: 0912005507
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (37)