Thành viên đã xác thực (18)
Nguyen van Thanh (29 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 37157
Tham gia từ: 19/11/2008
Điện thoại: 098.98.38.218
Địa chỉ: Q7
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (52)