Thành viên đã xác thực (1)
Đồ Gỗ Minh Chí (0 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 304863
Tham gia từ: 20/06/2018
Điện thoại: 01257214325
Địa chỉ: Xóm 35 Xã Hải Minh Hải Hậu Nam Định
Tỉnh thành: Nam Định

Bạn hàng xóm (0)