Thành viên đã xác thực (18)
THĂNG DỰC NGUYÊN (14 )
TRÌNH GÀ CÔNG NGHIỆP-CHỈ NUÔI LẤY THỊT
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 122561
Tham gia từ: 08/07/2013
Điện thoại: 0978556675
Địa chỉ: Quận Hoàn Kiếm
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (14)