Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 16:18 Hôm qua
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 16:16 Hôm qua
Tam dương khai thái . Tam dương khai thái .
Hoàng Minh đăng lúc 09:33 17/02/18
71 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 16:00 Hôm qua
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:33 17/02/18
71 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 16:00 Hôm qua
Bán Kendi đời Nguyên! Bán Kendi đời Nguyên!
lê đình thuận đăng lúc 13:20 12/10/17
178 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 15:59 Hôm qua
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 13:20 12/10/17
178 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 15:59 Hôm qua
Kính các Bác xem vui thơ Nôm. Kính các Bác xem vui thơ Nôm.
BÙI QUANG - Nam Định đăng lúc 19:58 17/07/21
10 phản hồi, lần cuối bởi BÙI QUANG - Nam Định lúc 14:14 19/09/21
BÙI QUANG - Nam Định  (126 )
tại Nam Định
đăng lúc 19:58 17/07/21
10 phản hồi, lần cuối bởi BÙI QUANG - Nam Định  (126 ), lúc 14:14 19/09/21
Đĩa vẽ hoa thủy tiên. Đĩa vẽ hoa thủy tiên.
Hoàng Minh đăng lúc 09:31 15/01/18
81 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:50 19/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:31 15/01/18
81 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:50 19/09/21
Chùa Hàn Sơn . Chùa Hàn Sơn .
Hoàng Minh đăng lúc 14:07 04/03/18
70 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:49 19/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 14:07 04/03/18
70 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:49 19/09/21
Mừng năm Kỷ Hợi . Mừng năm Kỷ Hợi .
Hoàng Minh đăng lúc 10:02 05/02/19
46 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:49 19/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 10:02 05/02/19
46 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:49 19/09/21
Đĩa Trần Đĩa Trần
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 07:14 08/09/21
5 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 10:21 18/09/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 07:14 08/09/21
5 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 10:21 18/09/21
Hủ Gốm Quảng Đức Hủ Gốm Quảng Đức
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 07:03 08/09/21
5 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 10:21 18/09/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 07:03 08/09/21
5 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 10:21 18/09/21
Chén Lê Mạc Chén Lê Mạc
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 07:18 08/09/21
4 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 10:21 18/09/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 07:18 08/09/21
4 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 10:21 18/09/21
Bát Vạn Ninh Bát Vạn Ninh
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 09:41 16/09/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 10:21 18/09/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 09:41 16/09/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 10:21 18/09/21
Gốm Bàu Trúc Chăm Ninh Thuận. Gốm Bàu Trúc Chăm Ninh Thuận.
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 07:08 08/09/21
5 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 10:21 18/09/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 07:08 08/09/21
5 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 10:21 18/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:30 19/01/19
48 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:21 18/09/21
Lân giáo tử . Lân giáo tử .
Hoàng Minh đăng lúc 09:37 12/02/18
72 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:20 18/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:37 12/02/18
72 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:20 18/09/21
Chậu cây. Chậu cây.
Hoàng Minh đăng lúc 08:56 26/11/17
97 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:19 18/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:56 26/11/17
97 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:19 18/09/21
Dừng xe ngắm cảnh rừng phong Dừng xe ngắm cảnh rừng phong
Hoàng Minh đăng lúc 14:01 22/10/17
69 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:23 17/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 14:01 22/10/17
69 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:23 17/09/21
ĐÀO TRƯỜNG THỌ. ĐÀO TRƯỜNG THỌ.
Hoàng Minh đăng lúc 09:24 05/06/19
53 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:22 17/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:24 05/06/19
53 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:22 17/09/21

1 người thích
Đằng Vương các . Đằng Vương các .
Hoàng Minh đăng lúc 08:25 09/10/17
87 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:22 17/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:25 09/10/17
87 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:22 17/09/21
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 15:44 16/09/21
Trương minh toàn  (52 )
tại Bến Tre
đăng lúc 09:54 16/09/21
Bài thơ Nguyệt mai Bài thơ Nguyệt mai
Hoàng Minh đăng lúc 09:04 30/12/19
37 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 07:30 16/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:04 30/12/19
37 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 07:30 16/09/21
Đằng Vương các . Đằng Vương các .
Hoàng Minh đăng lúc 14:57 01/10/17
60 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 07:29 16/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 14:57 01/10/17
60 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 07:29 16/09/21
Dĩa Lý Dĩa Lý
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 15:55 08/09/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 14:49 15/09/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 15:55 08/09/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 14:49 15/09/21
Âu Thổ Hà Âu Thổ Hà
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 19:00 07/09/21
5 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 14:48 15/09/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 19:00 07/09/21
5 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 14:48 15/09/21
Gốm Cổ Đại Gốm Cổ Đại
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 07:27 08/09/21
1 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 14:48 15/09/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 07:27 08/09/21
1 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 14:48 15/09/21
Vịm quán tẩy tứ quý gl 8tr5 Vịm quán tẩy tứ quý gl 8tr5
Lê Thành Quang đăng lúc 20:27 27/11/20
5 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thành Quang lúc 14:16 15/09/21
Lê Thành Quang  (10 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 20:27 27/11/20
5 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thành Quang  (10 ), lúc 14:16 15/09/21
Trúc lâm thất hiền . Trúc lâm thất hiền .
Hoàng Minh đăng lúc 09:13 17/11/17
80 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:02 15/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:13 17/11/17
80 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:02 15/09/21
Nậm vẽ cổ đồ . Nậm vẽ cổ đồ .
Hoàng Minh đăng lúc 08:54 25/02/21
9 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:02 15/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:54 25/02/21
9 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:02 15/09/21
Tùng lộc diên niên. Tùng lộc diên niên.
Hoàng Minh đăng lúc 08:58 16/06/18
79 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:01 15/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:58 16/06/18
79 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:01 15/09/21
Mai hạc chữ Hán. Mai hạc chữ Hán.
Hoàng Minh đăng lúc 09:13 22/01/18
81 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:00 15/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:13 22/01/18
81 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:00 15/09/21
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 10:37 14/09/21
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 10:37 14/09/21

1 người thích
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:12 29/09/17
86 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:32 14/09/21
Tiễn bạn. Tiễn bạn.
Hoàng Minh đăng lúc 09:04 01/06/18
68 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:31 14/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:04 01/06/18
68 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:31 14/09/21
Chung Chí Phát  (98 )
tại Nam Định
đăng lúc 23:17 09/09/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:30 14/09/21
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 09:32 13/09/21
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 09:30 13/09/21
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 09:29 13/09/21
Đĩa khóa lồng. Đĩa khóa lồng.
Hoàng Minh đăng lúc 09:45 20/03/18
92 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 08:27 13/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:45 20/03/18
92 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 08:27 13/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:50 10/09/18
57 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 08:27 13/09/21
2 bức tượng kỳ nam cổ! 2 bức tượng kỳ nam cổ!
lê đình thuận đăng lúc 14:24 19/04/19
63 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 08:25 13/09/21
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 14:24 19/04/19
63 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 08:25 13/09/21
Mời ae xem vui một bản pha lê cổ! Mời ae xem vui một bản pha lê cổ!
lê đình thuận đăng lúc 15:27 09/04/21
8 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 08:24 13/09/21
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 15:27 09/04/21
8 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 08:24 13/09/21
Bát Minh Bát Minh
Văn Hoá Việt đăng lúc 06:37 13/09/21
Văn Hoá Việt  (214 )
tại Hà Nội
đăng lúc 06:37 13/09/21
Bát tiên Bát tiên
Văn Hoá Việt đăng lúc 06:36 13/09/21
Văn Hoá Việt  (214 )
tại Hà Nội
đăng lúc 06:36 13/09/21
Chậu cây Chậu cây
Dũng hoàng đăng lúc 15:14 12/09/21
Dũng hoàng  (0 )
tại
đăng lúc 15:14 12/09/21
Dũng hoàng  (0 )
tại
đăng lúc 15:03 12/09/21
Huy hiệu? Huy hiệu?
BÙI QUANG - Nam Định đăng lúc 20:33 31/08/21
3 phản hồi, lần cuối bởi BÙI QUANG - Nam Định lúc 14:42 12/09/21
BÙI QUANG - Nam Định  (126 )
tại Nam Định
đăng lúc 20:33 31/08/21
3 phản hồi, lần cuối bởi BÙI QUANG - Nam Định  (126 ), lúc 14:42 12/09/21
Bể Đ.T . Bể Đ.T .
Hoàng Minh đăng lúc 09:00 28/01/18
74 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:15 12/09/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:00 28/01/18
74 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:15 12/09/21
  1   2   3   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,
 
Cổ vật gốm sứ
Đồ gỗ
Đồng hồ
Tiền xu - đồ kim loại
Giám định
Gốm sứ
Đồ xưa
Đá quý
Cổ vật loại khác